Házirend

KÁROKOZÁS

Amennyiben -akár gondatlan, akár szándékos- károkozás történik, az okozott kárt a vendég köteles megtéríteni!

LAKOSZTÁLYOK

 • A lakosztályokban az ágynemű használata kötelező.
 • Dohányozni tilos.
 • A berendezési tárgyakat csak rendeltetésszerűen szabad használni! Az ettől eltérő használat esetén bekövetkezett károkat a vendég köteles megtéríteni.
 • Ablakokat távozáskor becsukni szíveskedjenek.
 • A Rezeda Resort ajtajait – a repülő rovarok végett- zárva tartani szíveskedjenek.

KERT

 • A tóban fürödni, a halakat etetni, horgászni tilos!
 • A kertben kavicsokat dobálni (fűbe, tóba) tilos!

ÉRKEZÉS, TÁVOZÁS

 • Érkezés 14:00 órától lehetséges, a távozást 10:00 óráig kérjük megoldani.
 • Egyéni igényeket kérjük előre jelezni szíveskedjenek.
 • Kérjük, hogy a lakosztályok elhagyása előtt – ideértve a mindennapokat is – győződjenek meg arról, hogy a villany nem maradt-e égve, illetve, hogy a vízcsapok nem folynak-e, az ablakok zárva vannak-e.

TŰZ

 • Tűz rakása csak a borácsozó helyen lehetséges, bárhol máshol a Rezeda Resort területén és annak közvetlen környezetében tüzet rakni tilos! Tűz rakása szigorú és folyamatos felügyelet mellett lehetséges! Amennyiben vége a tüzes programnak, kérjük szíveskedjenek minden esetben bő vízzel eloltani!

TISZTASÁG

 • Kérjük, ügyeljenek a tisztaságra a Rezeda Resort egész területén.
 • A közös helyiségekben ne hagyjanak maguk után mosatlan edényeket és szemetet.

NYUGALOM

 • Kérjük, tartsák tiszteletben mások nyugalmát és azt ne zavarják hangoskodással.
 • Kérjük, ügyeljenek a Resortban és annak környékén is a lakók nyugalmára. Ez egy csendes üdülőövezet, erre tekintettel például zenehallgatás esetén annak hangereje ne zavarja az ott pihenőket és a szomszédban élőket!.Kérjük, hasonlóképpen figyeljenek oda az esetleges esti alkohol fogyasztása közben is.
 • 22:00 óra utáni, mások nyugalmát zavaró programokhoz a helyi Jegyző engedélye szükséges (Szigetmonostori Polgármesteri Hivatal). Jegyzői engedély hiányában a kellemetlenséget okozó vendégeket terheli az erkölcsi és anyagi felelősség.

KISÁLLAT

 • A Rezeda Resort területére kisméretű állat, előzetes egyeztetés alapján, felár ellenében hozható be. Ennek díja: 4.500.- Ft/éjszaka/kisállat.
 • 5000.- Ft letétet kérünk kisállatonként az esetleges károk okozása végett. A letét távozáskor visszajár, amennyiben rongálódás nem történik.
 • A kisállat nem aludhat a vetett ágyban.
 • A kisállatot kötelező kivinni a Resorton kívülre, napi kétszer, megelőzvén az esetleges károkozásokat, amely az ürítéssel járna. Amennyiben mégis az udvaron vagy a szobában kerülne erre sor, kérjük szíveskedjenek azt feltakarítani (fertőtleníteni).
 • A kisállat őrzését nem áll módunkban vállalni.
 • A kisállat felügyelet nélkül nem tartózkodhat a Rezeda Resortban.
 • A kisállatot a tóba engedni tilos, és kérjük figyeljenek rá, hogy a kertben se okozzon kárt a fűben, növényekben!

DOHÁNYZÁS

 • A dohányzás a Rezeda Resort épületén belül tilos!
 • Dohányzásra az arra kijelölt helyeken van lehetőség.

SZOBAFOGLALÁS

 • Szobafoglalásra e-mailben, telefonon, facebook oldalunkon, weboldalunkon keresztül vagy személyesen van lehetőség.
 • A foglalásról visszajelzést küldünk minden esetben.
 • További információk a Foglalási Szabályzatban.

FOGYASZTÁS

 • A Rezeda Resort területén elhelyezett feláras termékek elfogyasztása, használata önbevallás alapján történik.
 • A feláras termékek kifizetése legkésőbb távozáskor esedékes.

WI-FI, TV-CSATORNÁK

 • A Rezeda Resort egész területén díjmentes WIFI áll rendelkezésre.
 • A Rezeda Resort minden lakosztályában díjmentesen vehető igénybe széles csatornaválasztékunk.

PARKOLÁS

 • A Rezeda Resort előtt szabadtéri parkoló található, melynek igénybevétele díjmentes.